Een viertal tests zijn ondergebracht bij de waarnemingsfunctie. Bij de Gezichten Test en de Signaal Detectie Taak gaat het om een tweekeuze reactietijd taak en toepassing van de signaaldetectie methode, waarbij d` (gevoeligheid van de waarneming) en ß (respons bias) bepaald worden. Lijnen Delen is een test om de mate van visueel neglect vast te stellen bij patienten na een CVA, en Lijnorientatie is een geautomatiseerde versie van Benton’s Lijn Orientatie Test.