LZL: Leidse Zelfwaarderings Lijst

0.00

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor bepaling van zelfwaardering.

Auteur van deze vragenlijst is H. de Cocq van Delwijnen (Rijks Universiteit Leiden: afdeling Persoonlijkheidspsychologie).  Het is een lijst met 86 vragen over gevoelens over zichzelf.

Antwoorden op de vragen worden gegeven middels een visual analogue scale, met een onderverdeling in 5 punten. De schaal is een continuüm tussen twee uitersten, bijvoorbeeld “tevreden” en “ontevreden”, of “goed” en “slecht”. De vragen zijn toegespitst op het vroegere zelfbeeld, het huidige zelfbeeld, en het toekomstige zelfbeeld (verwachtingen). Naast scores op deze 3 schalen, wordt er nog een vierde score berekend, namelijk die voor sociale wenselijkheid.

Er zijn normtabellen voor mannen en vrouwen apart van studenten en van hard-drugs gebruikers.