NVM: Nederlandse Verkorte MMPI

0.00

Sterk verkorte MMPI die de volledige MMPI kan vervangen.

Persoonlijkheidstest ontwikkeld door F.Luteijn & A.R.Kok (1985). Deze sterk verkorte MMPI kan de volledige MMPI vervangen.

De lijst bestaat uit 83 uitspraken. De onderzochte moet bij elke uitspraak aangeven in hoeverre deze op hem of haar van toepassing is, op een 3-punts schaal (Juist – ? – Onjuist). De items zijn nietoverlappend verdeeld over 5 schalen: Negativisme, Somatisering, Verlegenheid, Ernstige Psychopathologie en Extraversie.

Normgroepen betreffen die uit de oorspronkelijke handleiding (Algemeen, Psychiatrische patiënten, Somatische patiënten), alsmede mannelijke en vrouwelijke studenten, en een groep personen met licht cognitieve stoornissen.