Casino Game (Reversal Shift Taak) (© Pompe Stichting)

Testcode: CASINO. Het Casino Game is een zg Reversal Shift taak, waarmee bepaald kan worden in hoeverre een participant in staat is tot het leren van veranderingen in respons-uitkomst contingenties (reversal learning). De taak is ontleend aan het werk van Cools et al. (2006) en geoperationaliseerd als een casinospel. In dit spel met twee speelkaarten is de participant een casinodirecteur, die op grond van eerdere uitkomsten steeds moet voorspellen of een imaginaire speler bij het trekken van een kaart wint of verliest. Wat de winnende kaart is, wisselt van tijd tot tijd, en deze wisseling is afhankelijk van de predicties van de participant; d.w.z. wisseling vindt plaats na een van te voren bepaald (maar wisselend) aantal correcte predicties.

De taak bestaat standaard uit 2 series van 3 trialblokken, waarvan het eerste blok een oefenblok is, gevolgd door 2 experimentele blokken. In 1 serie is steeds sprake van eenzelfde valentie-conditie. De valentie wordt aangeduid op grond van de switch in het betreffende oefenblok (onverwachte winst of onverwacht verlies). Bijvoorbeeld: instelling van de taak op Winst-Verlies geeft eerst een serie met Onverwachte Winst, daarna Onverwacht Verlies. Bij Verlies-Winst is de volgorde andersom. Deze volgorde kan ook afhankelijk worden gemaakt van de ID-code van de participant. Reacties worden gegeven met de cursortoetsen Links en Rechts, waarbij ingesteld kan worden welke de toets voor Winst en Verlies is. Voorts kunnen intervaltijden worden ingesteld alsmede verschillende feedback-mogelijkheden. Ook kunnen aantallen trials in experimentele en oefenblokken worden ingesteld; de oefenblokken kennen een acquisitie- en een reversal stadium, waaraan instelbare leercriteria zijn gekoppeld.

Uitkomstmaten zijn o.a. het aantal stadia dat bereikt is in de experimentele blokken (hoe meer stadia hoe beter het reversal-shift gedrag); de proportie fouten en RT op switch-trials (d.i. de tweede trial in de reversal stadia); idem voor de non-switch trials bij correcte predictie van winst en bij correcte predictie van verlies.

Deze taak is tevens onderdeel van het pakket forMinds, dat gebruikt wordt bij de Pompe Stichting. Bestelling is op voorwaarde dat afspraken worden gemaakt met de Pompe Stichting over het gebruik van de taak.

References Cools,R., Altamirano,L. & D’Esposito,M. (2006). Reversal learning in Parkinson’s disease depends on medication status and outcome valence. Neuropsychologia, 44, 1663-73.