ID-ED Taak (shift internal /external dimension) (© Pompe Stichting)

Testcode IDED. Bij deze taak gaat het om response reversal en het vermogen tot concept-shifting, namelijk tussen een interne en een externe dimensie. De taak is gebaseerd op werk van o.a. Mitchell et al. (2002). Participanten leren op grond van feedback (“goed” of “fout”) te kiezen tussen 2 stimuli die kunnen bestaan uit 2 dimensies: vorm en lijnpatroon. Ze worden gepresenteerd in 2 van 4 witte rechthoeken (zie figuur). De taak bestaat uit de volgende 9 stadia die in die volgorde worden doorlopen:
SD:Simple Discrimination
SR:Simple Reversal
CD:Compound Discrimination-separate
CDS:Compound Discrimination Superimposed
CR:Compound Reversal
IDS:Intra Dimensional Shift
IDR:Intra Dimensional Reversal
EDS:Extra Dimensional Shift
EDR: Extra Dimensional Reversal
Bij elk stadium verandert de regel die geleerd moet worden, en er wordt slechts naar een volgend stadium gegaan na het bereiken van het leercriterium in het vorige stadium. In de taak kan dit leercriterium worden ingesteld, evenals het maximum aantal trials voordat gestopt wordt met een stadium (ingeval het leercriterium niet bereikt wordt). Cruciaal is de overgang van stadium IDR naar EDS, wanneer een element van de externe dimensie belangrijk wordt. Volgens Mitchell kan deze taak onderscheid maken tussen 2 functies van de frontaalkwab (nl. response reversal en inter-dimensional shift learning). De belangrijkste afhankelijke variabele is het percentage fouten bij elk stadium.

Deze taak is tevens onderdeel van het pakket forMinds, dat gebruikt wordt bij de Pompe Stichting. Bestelling is op voorwaarde dat afspraken worden gemaakt met de Pompe Stichting over het gebruik van de taak.

References Mitchell,D.G.V., Colledge,E., Leonard,A. & Blair,R.J.R. (2002). Risky decisions and response reversal: is there evidence of orbitofrontal cortex dysfunction in psychopathic individuals? Neuropsychologia, 40, 2013-22.