Stroop Taak (2, 3 of 4 kleuren, congruente en incongruente stimuli)

Testcode: STROOP. Dit is een variant op de klassieke Stroop taak. In deze taak worden kleurnamen in congruente en incongruente kleuren aangeboden.  De taak kan worden ingesteld op twee, drie of vier van de kleuren (c.q. woorden) rood, groen, blauw en geel, en eventueel kan ook een controle stimulus (nonsense letterreeks bv “XXXXX”) meedoen. Aantal trials en trialblokken zijn instelbaar. De reacties kunnen worden gegeven met de cursortoetsen links en rechts (2-kleuren versie) of de toetsen V, B, N en M (3- en 4-kleuren versie), of via buttons op het scherm met de muis of via een aanraakscherm, of via een externe button box met 4 knoppen.
Door de verdeling in blokken kunnen mogelijke time-on-task effecten bekeken worden. Mediane reactietijden worden gepresenteerd, alsmede een interferentieratio (RT verschil tussen incongruente en congruente trials, gedeeld door de RT van congruente trials). Normvariabelen betreffen de ratio en het percentage fouten. Z-scores worden berekend na logaritmische transformatie. Normgroepen betreffen mannelijke en vrouwelijke studenten op de 2- en 4-kleuren versie (totale N = ruim 2500). Een individueel interpretatief rapport kan worden gegenereerd.

STROOP-TEKST-NL   vSTROOP-GR-NL