Testcode: TMT-K. Dit is een aanpassing van de TMT aan jonge kinderen en personen die het alfabet (nog) niet in voldoende mate kennen. Het bevat standaard eveneens 3 subtaken:

A: Getallen verbinden (zoals in de standaard TMT);

B: Getallen verbinden; het item wisselt steeds van kleur maar daar hoeft geen aandacht aan gegeven te worden;

C: Getallen verbinden en tegelijk wisselen van kleur; dezelfde getallen komen twee keer voor: eenmaal in de target-kleur en eenmaal in de distractor-kleur (zie figuur).

Elke subtaak begint met een oefenopgave. De testopgaven gaan elk tot getal 15. Deze moeten in de juiste volgorde aan elkaar worden verbonden. Er kan gekozen worden voor: “schuiven met de muis” (met zichtbaar “rafelig” spoor), of “klikken op volgende rondje” (met rechte verbindingslijnen). Uit een aantal plaatjes kan de testleider een specifieke cursor kiezen (auto, hondje, enz). Bij correcte verbinding wordt het verbonden item donkerder van tint, bij een fout wordt het item (tijdelijk) rood gekleurd en gaat de cursor terug naar het vorige correcte item. Eventueel is er ook akoestische feedback bij fouten. Het verschil in RT (totaaltijd) tussen subtaak C en eerdere subtaken is de maat voor cognitieve flexibiliteit. De test is in te stellen op tijd-criteria, bij overschrijding daarvan wordt de betreffende subtaak afgebroken.

Er zijn normen voor 6-7 jarigen, bij wie subtests B en C zijn afgenomen.

TMT-K2