Testcode: VSAT. Dit is een dubbeltaak, waarin een sterk beroep wordt gedaan op het vermogen tot het verdelen van de aandacht over twee zintuigsystemen: het visuele en het auditieve systeem. Tegelijk wordt ook het motorische systeem uitgedaagd voor het geven van een 3-keuze reactie. Visueel wordt een eenvoudige rekensom gepresenteerd die op zijn juistheid moet worden beoordeeld, en tegelijk moet een groepje piepjes beoordeeld worden op het aantal piepjes. De trials volgen elkaar op in een vast interval. Een reactie kan worden gegeven via de 3 cursortoetsen Links, Neer en Rechts van het toetsenbord, of via buttons op het (aanraak)scherm. Ook kan hiervoor een externe button box gebruikt worden (nauwkeuriger reactietijden). Het percentage correct is echter de belangrijkste uitkomstmaat.

Een van de reactiekeuzes is als zowel de rekensom correct is, en de groep piepjes het gevraagde aantal bevat; de tweede keuze is de juiste als aan 1 van beide criteria is voldaan; de derde keuze geldt wanneer aan geen van beide criteria is voldaan. Er zijn bij voorkeur 5 blokken met 36 trials, waarbij met elk blok het tempo van aanbiedingen steeds iets hoger wordt (steeds korter interval).