Affectieve Go-NoGo Taak (© Pompe Stichting)
Testcode: AFFGO. Dit is een Go-NoGo taak waarbij de participant slechts een reactie hoeft te geven bij stimuli met een bepaalde affectieve lading (target emotie). Een reactie dient uit te blijven bij andere stimuli (distractor emotie). Er zijn 3 categorieën stimuli (bang, blij en neutraal; de labels “bang” en “blij” kunnen ook gehanteerd worden als “negatief” en “positief”, respectievelijk). De taak kan ingesteld worden op Picturaal, en op Verbaal. In de picturale versie worden standaard plaatjes gebruikt uit de IAPS database (International Affective Picture System van Lang et al. (1999)). Hierin zijn plaatjes genormeerd voor valentie (prettig, onprettig, neutraal) en arousal waarde (intensiteit). De verbale versie maakt gebruik van woorden uit de CELEX database (Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek). Eventueel kunnen andere stimuli worden gedefinieerd.
Een reactie wordt gegeven door een druk op de spatiebalk, de muis, of het aanraakscherm. Tot 6 blokken met trials kunnen tevoren gedefinieerd worden, met eventueel steeds verschillende categorieën stimuli (bij 3 categorieën zijn er 6 mogelijke combinaties). Ook is een FF (full factorial) design mogelijk waarbij de 6 verschillende blokken in random volgorde worden aangeboden. Per blok is het voorts mogelijk om de verhouding tussen aantal target trials en distractor trials (standaard 2 : 1) te variëren. Een korte oefensessie gaat vooraf aan elk blok, waarin het ook mogelijk is alle in het blok te gebruiken stimuli te bekijken. In de rapportage wordt per blok o.a. de gemiddelde RT en het foutenpercentage gegeven.

Deze taak is tevens onderdeel van het pakket forMinds, dat gebruikt wordt bij de Pompe Stichting. Bestelling is op voorwaarde dat afspraken worden gemaakt met de Pompe Stichting over het gebruik van de taak.

References Lang, P.J, Bradley, M.M. & Cuthberth, B.N. (1999). International Affective Picture System (IAPS): Technical Manual and Affective ratings. Gainesville, Fl. The Center for Research in Psychophysiology, University of Florida.