Testcode: EMOTEST. Deze test maakt gebruik van fotomateriaal met 7 verschillende emotionele gelaatsuitdrukkingen (angst, bedroefd, boos, neutraal, vrolijk, verrast en walging), geproduceerd door 5 ervaren acteurs. Taak is zo snel mogelijk de betreffende emotie te herkennen. Standaard zijn er 70 aanbiedingen, en een oefenserie met 10 trials vooraf. De oefenserie is herhaalbaar op grond van een instelbaar criterium voor percentage correct.
De rapportage vermeldt o.a. de gemiddelde RT voor elke emotie, en geeft een foutenanalyse op basis van type emotie en acteur. Het rapport kan worden uitgebreid met een interpretatief gedeelte.

Individuele resultaten zijn, afzonderlijk per emotie, te vergelijken met normgegevens van mannelijke of vrouwelijke  psychologiestudenten, en van een (kleine) groep psychopathische patiënten.