Woorden Leer Test (Vijftien Woorden Test) – recall en recognitie
Testcode: WLT. Het gaat hier om de 15 Woorden Leer Test gebaseerd op Rey’s Auditory Verbal Learning Test (Rey, 1964). De test kent 7 paar parallel-versies van woordlijsten. De woorden zijn door de pc akoestisch of visueel aan te bieden. Standaard gebruik betreft 5 “direct recall” trials. In de instellingen (onderdeel Params) kan men ervoor kiezen om de recall na afloop van elke trial door de participant in te laten typen. Dat kan via het gewone toetsenbord of een virtueel toetsenbord (QWERTY of AZERTY) op het scherm (indien sprake is van een tablet of aanraakscherm). Een alternatief is dat de testleider de recall noteert of op een geluidsdrager opneemt. In het laatste geval kunnen via het programma LeerCurve (zie de derde figuur hieronder) de reactiewoorden worden ingevoerd om de recall te kunnen scoren.

   


Na afronding van de direct recall trials wordt weer terug gegaan naar het hoofdmenu van Minds en kan men eventueel een andere test afnemen. Als de WLT de tweede keer wordt geopend (volgens de standaard procedure dient dit na ongeveer 20 minuten te gebeuren) springt het programma naar het 2e gedeelte van de test, waarin de delayed recall trial en de recognitietest plaats vinden. Bij de delayed recall trial (de woorden worden niet weer aangeboden) moeten de woorden weer worden gereproduceerd. De recognitietest omvat 30 woorden (de 15 oorspronkelijke en 15 nieuwe woorden), en de taak is om met JA en NEE (cursortoetsen of buttons op het scherm) steeds aan te geven of een woord in het eerste deel van de test is aangeboden of niet. De woorden in deze herkenningstest worden aangeboden tot een respons plaatsvindt, en zowel scores als reactietijden worden geregistreerd.
Hierna volgt een overzicht van de (eerste 3 woorden van de) 7 woordenlijsten. Het zijn steeds eenlettergrepige, concrete woorden:

A1. MES, BANK, WOLF,…
B1. KAAS, HERT, STOEL,…
C1. STEEN, BALK, HOND,…
D1. PLANT, KNOOP, DOEK,…
E1. POORT, DUIF, GLAS,…
F1. LAMP, STIER, PEN,…
G1. BLOEM, SNOR, KROON,…

De rapportage van de uitkomsten geeft grafisch en in tekst o.a. een overzicht over de leercurve, en de gegevens van de recognitietest met reactietijden en fouten (zie de tweede figuur).
Het bijbehorende programma Leercurve (zie de 3e figuur) is een handig hulpmiddel voor de testleider, bedoeld om de door de participant ingetypte herinnerde woorden te controleren en eventueel te corrigeren op type- of spelfouten, verkeerde toetsaanslagen, e.d. Tevens kan daarmee de recall eenvoudig worden ingevoerd indien de gereproduceerde woorden bij de afname handmatig of via een cassettebandje werden geregistreerd. Ook de gereproduceerde woorden en antwoorden op de herkenningstest van een traditioneel akoestisch afgenomen 15 Woorden Test kunnen daarmee worden ingevoerd.

Normen: De normen hebben betrekking op de totaalscores van de immediate en delayed recall, alsmede op de accuratesse scores en reactietijden van de herkenningstest. Er zijn normen van gezonde vrijwilligers van 20 tot 80 jaar (in 4 leeftijdscohorten), van depressiepatiënten, schizofrenie patiënten en van patiënten met een obsessief compulsieve stoornis.  Een uitgebreide persoonlijke interpretatie van de testresultaten kan worden gegenereerd.

References:
Brand, N. and Jolles, J. (1985). Learning and retrieval rate of words presented auditorily and visually. Journal of General Psychology 112, 201-210.
Brand, A. N., Jolles, J. and Gispen-de Wied, C. (1992). Recall and Recognition Memory Deficits in Depression. Journal of Affective Disorders 25, 77-86.