Testcode: SPANNE. Deze taak bevat subtaken voor reeksen Cijfers, Letters, en Woorden, zowel voorwaarts als achterwaarts. De stimuli worden visueel of akoestisch aangeboden, eventueel in beide modi tegelijk. De taken Cijfers Vooruit en Achteruit zijn het meest gebruikt. Cijferreeksen kunnen bestaan uit cijfers 1-9; letterreeksen uit letters A-Z. Er is een verzameling van 9 eenlettergrepige woorden die gebruikt wordt in de subtaak Woorden.

Een opklimmende reeks cijfers, letters, of woorden wordt op het scherm of via de speaker van de computer aangeboden die in de Voorwaartse conditie in dezelfde volgorde, en in de Achterwaartse conditie achterstevoren dienen te worden gereproduceerd.  Reeksen met een bepaalde reekslengte worden 2 of 3 keer aangeboden. Bij twee reeksen van dezelfde lengte correct wordt de reeks met 1 element verhoogd; bij 1 fout wordt de derde reeks als “herkansing” aangeboden. Bij 1 reeks correct uit 3 pogingen wordt de subtaak afgebroken. Antwoorden worden gegeven via het toetsenbord, of, bij gebruik van een tablet-pc, ingetoetst op een virtueel toetsenbord (zie foto’s). Bij subtaken Letters en Woorden kan het virtuele toetsenbord naar wens worden ingesteld als QWERTY- of AZERY-toetsenbord. Maar ook kan bij akoestische aanbieding de reproductie mondeling plaatsvinden, waarbij de testleider via het scherm de antwoorden scoort in Goed of Fout.

Er zijn normen van psychologiestudenten (pc-versie) en van kinderen (face to face-versie) van 4 tot 16 jaar (in 5 leeftijdsgroepen).