Memory for UnFamliar Faces INquiry (testcode: MUFFIN)

Deze test maakt gebruik van foto’s van gezichten van onbekende personen. De test bestaat uit een ‘leerfase’ waarin een aantal foto’s van gezichten wordt gepresenteerd, en een testfase waarin de getoonde gezichten nogmaals worden gepresenteerd samen met een gelijk aantal nieuwe gezichten. Er zijn twee sets met foto´s, zodat ook bij herhaald testen leereffecten kunnen worden vermeden. Bedoeling is met JA of NEE steeds te antwoorden op de vraag of het gezicht in het eerste deel van de test ook was aangeboden. Om de gezichten in de leerfase met meer aandacht te laten bekijken (en dus het inprenten te bevorderen), is er de mogelijkheid te laten aangeven of men het getoonde gezicht aardig vindt of niet (afbeelding links). De taak kan verder zo worden ingesteld dat in de testfase dezelfde foto van het gezicht ter herkenning wordt aangebo­den, of het gezicht van dezelfde persoon maar op een andere foto (afbeelding rechts). In dit laatste geval is een hoger niveau van verwer­king nodig.

MUFFIN1        MUFFIN2

Het aanbevolen aantal te gebruiken foto´s is 20 in de leerfase (dus 40 in de testfase), maar dit aantal is te wijzigen (max. 30 in de leerfase en 60 in de testfase). Daarmee is de test in korte tijd en betrouwbaar af te nemen.

Het digitale fotomateriaal dat gebruikt wordt in de MUFFIN is ontwikkeld bij de vakgroep Psycho­nomie van de Universiteit Utrecht.