Getallen Test – test voor suboptimaal presteren: procedure Hiscock

Testcode: MAL. Deze taak is gebaseerd op de Hiscock Forced-Choice Procedure van Hiscock & Hiscock (1989), en is bedoeld om een indicatie te geven van mogelijk suboptimaal presteren op een geheugentaak (malingering). Het bestaat standaard uit 3 blokken met 24 trials (maar deze parameters zijn aan te passen). Een trial bestaat uit een scherm met een targetgetal van 5 cijfers, gevolgd door een retentie-interval en een respons-scherm met twee getallen (de target en een distractor). Het eerste en laatste cijfer van het distractorgetal verschilt altijd van die van het targetgetal. Onthouden van het eerste cijfer van het targetgetal is dus al voldoende voor een goede respons. Het retentie-interval loopt per blok op (van 5 sec tot 15 sec, maar ook aan te passen), waarbij de participant uitgelegd krijgt dat het interval wordt verlengd omdat men “in het voorgaande blok zo goed presteerde”. De getallen kunnen random gegenereerd worden (voor elke participant verschillend) of vast uit een lijst komen. De responswijze kan worden ingesteld op muisclick of cursortoetsen (L-R). Als cutoff-point voor malingering wordt het kansniveau gebruikt, hoewel er in de literatuur discussie is over de adequaatheid hiervan.

References

Hiscock,M & Hiscock,C.K. (1989). Refining the Forced-Choice Method for the detection of malingering. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 11, 967-974.