McCarty OntwikkelingsSchalen – subtest Digit Span (akoestische aanbieding)

Testcode MOS-D. Deze test is gericht op zeer jonge kinderen (3-7 jaar). Deze test is gecomputeriseerd in het kader van een onderzoek naar integratie en tweetaligheid van allochtone kinderen. Subtest Digit Span betreft de akoestische aanbieding (wav-bestandjes) van geheugenspanne cijferreeksen in 3 verschillende talen (Nederlands, Turks en Berbers). Bevat de reekslengtes 2–7. Het kind dient de aangeboden reeks in dezelfde volgorde te herhalen.

Er zijn 2 subtests: digit span forward en digit span backward, die ook afzonderlijk zijn af te nemen. Scoring (goed/fout) geschiedt door de proefleider. Als het kind een fout maakt, krijgt het een herkansing met dezelfde reekslengte. Indien die ook fout wordt gereproduceerd (en bij instelling van de afbreekregel op “stoppen bij score = 0”), stopt de test. Volgens het scoringsvoorschrift van McCarthy geeft een reekslengte in 1 keer goed 2 punten, een herkansing correct geeft 1 punt.

MOS-D