Van informatieverwerking is in feite sprake bij de meeste cognitieve taken. Het is moeilijk om van informatieverwerking een definitie op te stellen. Bij de eerste test (Geheugen VergelijkingsTaak) gaat het om de uiteenrafeling van de Reactietijd in een cognitief en een perceptueel-motorisch stadium van de informatieverwerking. Bij de Lexicale Decisie Taak moet worden vastgesteld of twee tegelijk aangeboden letterstrings allebei Nederlandse woorden zijn, en kunnen priming effecten worden aangetoond. Bij de STOP-taak gaat het om inhibitie van reactiewijzen die reeds in gang gezet zijn. De Symbol Substitution Test is een test voor algemene snelheid van informatieverwerking, en is een gevoelige test bij hersenbeschadiging.