Testcode: GVT. Dit is de informatieverwerkingstaak gebaseerd op S.Sternberg’s (1975, 2016) Memory Comparison Task. Hiermee kan het cognitieve scanning stadium en perceptueel-motorische stadium worden onderzocht, door middel van lineaire regressie van de reactietijd als functie van geheugenbelasting.

De GeheugenVergelijkingsTest (GVT) is ingesteld analoog aan een paper & pencil (p&p) toepassing die veel in de kliniek en in onderzoek is toegepast (Brand & Jolles, 1987, Houx, 1991). Daarbij worden de p&p-testformulieren (elk met 144 elementen waaronder 24 “targets”)  identiek op het computerscherm gepresenteerd. De targets (=geheugenitems) dienen met de muis te worden aangeklikt, of bij gebruik van een touch screen met de vinger worden aangetikt.

Standaard instelling van de (9) subtests bestaat uit: Oefenscherm (target: %), drie Cijfertaken (targets respectievelijk 1, 2 en 4 cijfers) temidden van letters, vier Lettertaken (1, 2, 3 en 4 letters) temidden van andere letters, en tenslotte nogmaals het Oefenscherm (%). Toepassing van de twee oefen- of controleschermen geeft de mogelijkheid om te controleren op oefen- of vermoeidheidseffecten.

Geregistreerd worden de individuele aankliktijden en de aangeklikte elementen. Bij de verwerking en rapportage wordt uitgegaan van de tijd van voltooien van een scherm. Reactietijden worden gecorrigeerd voor het aantal overgeslagen targets (omissies). De tijden van zowel de cijfertaken als de lettertaken worden onderworpen aan lineaire regressie, waaruit een hellingshoek (cognitieve stadium) en een intercept (perceptueel-motorische stadium) wordt berekend, alsmede een maat voor de lineariteit (correlatie tussen reactietijd en setgrootte / geheugenbelasting). Er kan een uitgebreid interpretatief rapport worden opgevraagd.

Normen zijn afkomstig van onderzoek met studenten, en er zijn normen gebaseerd op de oorspronkelijke p&p versie m.b.t. patiënten met depressie, schizofrenie, en met een obsessief compulsieve stoornis, en van normale vrijwilligers. Uitkomsten van deze pc-versie zijn equivalent aan die van de p&p-versie. De cijfertaken geven bij normale vrijwilligers een lagere hellingshoek dan de lettertaken, wat mogelijk duidt op het bekende onderscheid tussen automatische en bewust gecontroleerde informatieverwerking (Shiffrin & Schneider, 1977).

Voor afname van de oorspronkelijke papier & potlood test kunnen via Minds de formulieren geprint worden. Scoring van de uitkomsten daarvan kan worden vergemakkelijkt met het onderdeel LinReg. Daarmee kunnen de handmatig verkregen tijden en fouten op de verschillende subtaken worden ingevoerd, en worden vervolgens de lineaire regressie gegevens berekend.

References:

Brand, N. and Jolles, J. (1987). Information processing in depression and anxiety. Psychological Medicine, 17, 145-153.

Houx, P. (1991). Cognitive Aging and Health-Related Factors. Maastricht, RL.

Brand, N., Hanson, E., & Godaert, G. (2000). Chronic Stress affects Blood Pressure and Speed of Short Term Memory. Perceptual and Motor Skills, 91, 291-298.

Shiffrin, R. M. and Schneider, W. (1977). Controlled and automatic human information processing II. Perceptual Learning, Automatic Attending, and a General Theory. Psychological Review 84, 127-190.

Sternberg, S. (1975). Memory scanning: New findings and current controversies. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 27, 1-32.

Sternberg, S. (2016). In defence of high-speed memory scanning. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 69, 2020-2075.