Deze test meet snelheid en accuratesse bij het herkennen van (Nederlandse) woorden, en onderzocht kan worden wat de invloed daarbij is van semantische priming. Standaard gebruik tot nu toe betreft een test bestaande uit 98 aanbiedingen van paren letterstrings. De taak is steeds aan te geven of beide letterreeksen van een aangeboden paar bestaande Nederlandse woorden zijn of niet. De paren betreffen 25 paren verwante woorden (bijv boter-kaas), 25 paren niet-verwante woorden (arts-kaas), 16 paren van het type woord – non-woord (kaas-droel), 16 paren non-woord – woord (toek-boter) en 16 paren non-woorden (droel-toek). De letterstrings van een paar worden tegelijk en boven elkaar gedurende korte tijd aangeboden. Aan de test kan een oefenblok voorafgaan met een vereist percentage aanbiedingen (instelbaar) dat correct moet zijn. Woordeffect (woorden vs non-woorden) en priming effect (verwante woordparen vs niet-verwante paren) zijn zowel op individueel als groepsniveau waarneembaar, en komen tot uiting in % correct en gemiddelde RT. Normtabellen zijn gebaseerd op afname bij psychologiestudenten (N > 2000).

LDT