Met deze taak kan inhibitie-controle (impulsiviteit) in kaart worden gebracht. Het is een tweekeuze Go-NoGo taak, waarbij de Go-stimulus (zie linkerfiguur als voorbeeld) vraagt om een reactie met de linker of rechter hand, en waarbij op sommige trials kort na de GO-stimulus ook een STOP-signaal verschijnt waarop juist de reactie onderdrukt moet worden (figuur midden). Op een tablet-pc kan de reactie ook via het aanraakscherm gegeven worden. De taak is ontleend aan het werk van Overtoom et al. (2002).

Uit diverse afbeeldingen kunnen het GO-signaal en het STOP-signaal gekozen worden, en het STOP-signaal kan zowel visueel als akoestisch zijn (of beide tegelijkertijd). Verschillende tijdparameters zijn instelbaar, zoals aanbiedingsduur en interval. Het interval tussen GO-stimulus en STOP-signaal (stop signal delay, SSD) kan variabel ingesteld worden, zodat bepaald kan worden wat het langste interval is waarop nog voldoende respons inhibities plaats kunnen vinden. Het aantal trials kan worden ingesteld, en de trials kunnen opgedeeld worden in meerdere blokken. Voor elk blok kan een aparte frequentie ingesteld worden van verschijnen van het STOP-signaal, en voor de hele test kunnen de minimum en maximum duur van het interval tussen GO-stimulus en STOP-signaal (Stop-Signaal Delay, SSD).

Voor deze test zijn er voorlopige normen van TBS-patiënten (psychopatisch en non-psychopatisch) en van gezonde vrijwilligers.

Normen betreffen de RT op correcte GO-trials en de RT op foutieve STOP-trials (fouten positief), alsmede de percentages correcte inhibities op STOP-trials. Z-scores worden berekend na log-transformatie. In het rapport worden voor GO- en STOP-trials per blok de gemiddelde RT en standaard deviatie gegeven, voor de GO-trials verder het percentage keuzefouten en omissies, en voor de STOP-trials het percentage correcte inhibities. Ook de duur van het niet-observeerbare Stop proces (SSRT) wordt geschat, volgens de procedure van Verbruggen en Logan (2009).

Deze taak is tevens onderdeel van het pakket forMinds, dat gebruikt wordt bij de Pompe Stichting. Bestelling is op voorwaarde dat afspraken worden gemaakt met de Pompe Stichting over het gebruik van de taak.

References.

Overtoom et al. (2002). Inhibition in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A psychophysiological study of the Stop Task. Biological Psychiatry, 51, 668-676.

Verbruggen,F & Logan,G.D. (2009). Models of Response Inhibition in the Stop-Signal and Stop-Change Paradigms. Neurosci Biobehav Rev., 33, 647-661.