Deze screeningstest kan een uitspraak opleveren over het vermogen tot complex visuele scanning en het visueel volgen van een spoor, en een vergelijking opleveren tussen visueel-motorische en mondelinge reacties. De taak is bestemd voor zowel volwassenen als kinderen vanaf 8 jaar, en is afgeleid van de Symbol Digit Substitution Test (SDMT) van A.Smith (1972). De participant wordt geconfronteerd met 9 verschillende symbolen die horen bij 9 verschillende cijfers (standaard instelling) of letters. In de standaardinstelling krijgt de participant gedurende 90 seconden een aantal reeksen symbolen die gecombineerd moeten worden met de juiste cijfers. Voorschrift is zowel een afname met een manuele respons als een mondelinge afname uit te voeren. De volgorde van deze twee afnames is volgens onderzoek niet van belang voor de uitkomsten. We geven echter de voorkeur aan: eerst manueel, daarna mondeling. Bij de manuele afname  (zie figuur) wordt het antwoord geselecteerd met de muis (of met de vinger indien beschikt wordt over een aanraakscherm). De mondelinge afname vraagt van de testleider dat de reacties worden genoteerd. Hiervoor kan van tevoren een speciaal formulier uitgeprint worden, waarbij de standaard instellingen van toepassing zijn.

Mogelijke testinstellingen betreffen o.a. het type symbool (niet-alfanumerieke toetsenbordtekens, cijfers, letters, diverse sets webding- en wingding-tekens), antwoordtype (cijfers of letters), testduur (standaard 90 sec), aantal oefensymbolen en feedback. Deze laatste parameter (feedback tijdens de eigenlijke test) kan van belang zijn bij gebruik van de test als instrument voor cognitieve training. Gebruik van de (standaard) niet-alfabetische stimuli maakt de test ook geschikt voor anderstaligen.

Als normen zijn gepubliceerde Amerikaanse normen (p&p-test) in de rapportage opgenomen. Deze hebben betrekking op een aantal leeftijdsgroepen (kinderen en volwassenen). Ook kan vergeleken worden met een voorlopige normgroep volwassenen, gebaseerd op de versie van Minds. Een interpretatief rapport kan worden opgevraagd.