Vier beschikbare tests zijn in deze rubriek geplaatst, waarbij verschillende componenten van motorisch functioneren in kaart kunnen worden gebracht. Met de Motor Reaction Time Test is het mogelijk onderscheid te maken tussen de voorbereidende en uitvoerende stadia van een korte reikbeweging (motorische planning). Bij voorkeur moet hier een pc met aanraakscherm gebruikt worden. De Motor Planning Test doet hetzelfde maar met nog nauwkeuriger tijdmeting, gebruik makend van een speciale 6-ButtonBox. De Simple Reaction Time Test meet de basale motorische snelheid. De Finger Tapping Test doet dit ook, maar hiermee kan ook de mate van handvoorkeur kwantitatief worden vastgesteld (lateralisatie van de vinger-motoriek).