Deze test meet de basale snelheid van detectie van een eenvoudige stimulus op het scherm. Reactie wordt gegeven via spatiebalk, aanraakscherm of muis. Diverse aspecten zijn instelbaar, zoals vorm, kleur, grootte en positie van de stimulus, wel of geen waarschuwingsignaal, de variabele voorperiode en het respons-stimulus interval. Ook het aantal aanbiedingen, trialblokken en oefentrials zijn instelbaar. De rapportage vermeldt per blok het gemiddelde (M), de mediaan en de standaard deviatie (SD) van de RT, en geeft ook de M en SD na logaritmische transformatie van de tijden. Er zijn normen gebaseerd op gegevens van studenten, en van een groep jongeren van 15-20 jaar.