Hieronder vallen enkele tests die zijn ontwikkeld in samenwerking met de vakgroep OntWikkelingsPsychologie van de Universiteit Utrecht (Balans Taak, Moral Judgment Sorting Task, WaterSpiegelTaak), en met vakgroep Orthopedagogiek (Diagnostische Toets Tweetaligheid, Klank Discriminatie test, Taaltoets Alle Kinderen) van Universiteit Utrecht.