Balans taak – Proportioneel redeneren – doelgroep: kinderen.

Deze taak komt voort uit werk van Piaget en Siegler, en pretendeert het ontwikkelingsniveau en inzicht in proportioneel redeneren in kaart te brengen. De participant moet voorspellen naar welke kant de balans naar beneden zakt, of dat hij in evenwicht blijft. Standaard is aanbieding van 25 items, bestaande uit 5 items bij elk van 5 balanstypen: Gewicht probleem, Afstand probleem, Conflict Gewicht, Conflict Afstand, en Conflict Evenwicht. 

De test bevat diverse itemversies voor kinderen, en een moeilijker versie voor volwassenen. Er zijn normen (per balanstype afzonderlijk) van jongens en meisjes van 4-14 jaar in 4 leeftijdsgroepen (paper & pencil afname), alsmede normen van psychologiestudenten (mannen en vrouwen apart).

References.

Siegler, R. S. (1981). Developmental sequences within and between concepts. Monographs of the

Society for Research in Child Development. 46(2, Serial No. 189).