Doelgroep: jonge allochtone maar ook autochtone kleuters. Meetpretentie voor de allochtone kinderen: mate van integratie in Nederlandse taal (en cultuur). Voor autochtone kinderen is het een goede taalontwikkelingstest. Er is een subtest Passieve Woordenschat (DTT-PW), en een subtest Begrippen (DTT-B).

De DTT-PW bevat 2 oefenitems en 60 testitems. Een item bestaat uit 4 plaatjes, naast elkaar op het scherm. De testleider geeft de naam of de zin die bij het item hoort, dit kan in het Turks, Marokkaans, Antilliaans of in het Nederlands. Het kind of de testleider klikt of raakt het gekozen plaatje aan. Vanwege de redelijk lange duur van de test zijn er twee versies van gemaakt: een versie met oneven items (DTT_PWO), en een versie met alleen de even items (DTT_PWE). Dit biedt dus ook mogelijkheden voor herhaalde metingen door ze als parallelversies te gebruiken.

Bovendien kan de test worden onderbroken en (bij opgave van de juiste ID-code en sessienummer van het kind) later worden hervat op de plaats van onderbreking. De testafname is o.a. instelbaar op afbreekregel: standaard is dat de test beëindigd wordt na 5 achtereenvolgende fouten.

Voor elke normgroep (Turks, Marokkaans, Antilliaans) bestaat een normvergelijking van aanbieding van de items in de eigen taal, en van aanbieding in het Nederlands. In de individuele rapportage worden daarbij drie niveau-vergelijkingen  gegeven:  begin Groep 1, eind Groep 1, en eind Groep 2. Ook zijn er leeftijdsnormen voor aanbieding in het Nederlands, voor 3- en 4-jarige Nederlandse en allochtone kinderen. Omdat de test is gesplitst in een even en een oneven versie, zijn de normwaarden uit de handleiding van de test eveneens gehalveerd.

Bij beide versies is het mogelijk de test verlengd af te nemen met 15 extra (moeilijker) items. Van deze verlengde afname zijn er ook leeftijdsnormen voor 5-jarige Nederlandse en allochtone kinderen.

De DTT-B bevat 2 oefenitems en 65 testitems. In deze computerversie is de reeks items eveneens gesplitst in een oneven versie (33 test-items) en een even versie (32 test-items). Een item bestaat meestal uit 3 plaatjes die tegelijkertijd op het scherm worden gepresenteerd. De testleider geeft weer de naam of de zin die bij het te kiezen item hoort, dit kan in het Turks, Marokkaans, Antilliaans of in het Nederlands. Het kind of de testleider klikt of raakt het gekozen plaatje aan. In een aantal gevallen moet het kind uit meer dan 3 objecten kiezen, en bij enkele items worden twee selecties verwacht. Ook deze testversies kunnen worden onderbroken en later worden hervat. Standaard is hier geen afbreekregel. Voor elke normgroep (Turks, Marokkaans, Antilliaans) bestaat een normvergelijking van aanbieding van de items in de eigen taal, en van aanbieding in het Nederlands. Daarbij worden in de rapportage drie niveau-vergelijkingen  gegeven:  begin Groep 1, eind Groep 1, en eind Groep 2. Daarnaast is er een normtabel voor 3-jarige Nederlandse kinderen, en een voor 3-jarige allochtone kinderen.