Doelgroep: jonge kinderen. Meetpretentie: mate waarin het kind in staat is onderscheid te maken tussen klanken of woorden die bijna hetzelfde klinken. Het door de computer akoestisch aangeboden klankenpaar moet door het kind worden gereproduceerd; de testleider beoordeelt elk gereproduceerd paar en voert dit oordeel in in het programma. De klankenparen worden voor de testleider ook op het scherm afgebeeld (zie figuur). Zo nodig kan een paar herhaald worden. De test bevat momenteel een lijst met paren Nederlandse morfemen, en een met Turkse klanken. Deze lijsten, bevatten 25 testparen, en bij elke lijst zijn twee oefenparen opgenomen. Ook zijn normen geïntegreerd aanwezig, voor groep 1 en 2. Lijsten met items en wav-bestandjes zijn zelf toe te voegen. Elk wav-bestand bevat een itempaar.