De MJST is een test voor bepaling van de morele ontwikkeling. Uitgangspunt is de theorie van Kohlberg. De test bestaat uit presentatie van 3 morele dilemma’s (Heinz – Zakgeld – Heinz (nogmaals maar met een andere probleemvraag). Naar aanleiding van elk dilemma wordt een probleemvraag gesteld, elk met 9 uitspraken (mogelijke argumenten als antwoorden op het probleem). Taak voor de participant is de uitspraken te sorteren op basis van verstandigheid (minst verstandig – meest verstandig). De uitspraken kunnen worden gesorteerd met de muis of direct met de vinger op het aanraakscherm. De eigen rangordening wordt in de rapportage gecorreleerd met de “ideale” rangordening volgens de hiërarchische klassificatie van morele stadia volgens Kohlberg, en gemiddeld over de drie dilemma’s, wat als maat voor moreel redeneren kan worden beschouwd.

De scores (correlaties) kunnen worden vergeleken met die van een normgroep psychologiestudenten. Interpretatie kan worden gegenereerd.

References. Boom,J., Brugman,D. & Van der Heijden,P.G.M. (2001). Hierarchical Structure of Moral Stages Assessed by a Sorting Task. Child Development, 72, 535-548.