Taaltoets Alle Kinderen is bestemd voor allochtone maar ook autochtone kinderen in de basisschoolleeftijd t/m groep 4. Er zijn twee subtests: Woordvorming (TAK-W) en Zinsvorming (TAK-Z).

De TAK-W bestaat uit een subtaak “Meervoud” en een subtaak “Voltooid Deelwoord”. Eventueel kunnen deze afzonderlijk worden afgenomen. Deeltaak “Meervoud” (linker figuur) bestaat uit 12 paren plaatjes met objecten in enkelvoud en meervoud, voorafgegaan door 3 oefenitems. De testleider leest de zin voor die door het kind moet worden aangevuld (eventueel staat de zin op het scherm voor de testleider). Onderscheid wordt gemaakt tussen 3 meervoudsvormen: -en, -s en onregelmatig. Subtaak “Voltooid Deelwoord” bevat ook 12 opgaven (rechter figuur), elk met 1 plaatje en een zin die moet worden opgelezen en door het kind aangevuld. Hier zijn ook weer 3 oefenopgaven, en er wordt onderscheid gemaakt tussen voltooid deelwoorden die sterk, zwak of onregelmatig zijn.

De normen kennen 5 niveaus: begin groep 1 en 2, en eind groep 2, 3 en 4. Daarbij wordt de behaakde score d.m.v. percentielscores vergeleken met gegevens van een groep Nederlandse kinderen. Ook wordt een kwalificatie van de score gegeven als de niet-Nederlandse taal overwegend als tweede taal wordt gebruikt, en als dat als eerste taal wordt gebruikt.

In de TAK-Z gaat het om het correct nazeggen van Nederlandse zinnen. Elk van de 20 nagezegde zinnen die op het scherm staan en die worden uitgesproken door de testleider, wordt door de testleider beoordeeld op het correct reproduceren van zowel een functiewoord als een belangrijk gedeelte van de zin (zinspatroon).

De normen zijn ingericht zoals bij de TAK-W.