Deze taak is een taak voor bepaling van ontwikkelingsstadia in ruimtelijk inzicht. Doelgroep: kinderen. Deze test is oorspronkelijk ontwikkeld en beschreven door Piaget en Inhelder (1967). Er zijn 10 opgaven, elk bestaande uit de afbeelding van een fles die in een bepaalde hoek staat ten opzichte van het horizontale vlak (zie de figuur hieronder voor een fles onder een hoek van 30°). Bedoeling is steeds een lijn door de fles te (laten) tekenen, die de waterspiegel aanduidt als de fles half gevuld is met water. De hoeken variëren tussen 150° en –150°. In Minds zijn 2 versies van de test: de afnameversie en de scoringsversie.

Bij de afnameversie (zie afbeelding links) kan een lijn door de fles(sen) getekend worden op het scherm. Het programma beoordeelt vervolgens de hoek van de lijn t.o.v. het horizontale vlak.

De scoringsvariant (afbeelding rechts) gaat uit van de papier- en potloodversie van de test, waarbij op formulieren met de afbeeldingen van de flessen de waterspiegel moet worden getekend. Deze formulieren kunnen tevoren worden geprint. Aan de randen van zo’n formulier kunnen (bij doortrekking van de lijn van de waterspiegel) de coördinaten worden afgelezen, die in het scoringsprogramma moeten worden ingevoerd om de hoek van de lijn te laten berekenen.

Op grond van de berekende hoeken van de 10 opgaven wordt door het programma een suggestie gedaan voor het door de participant bereikte ontwikkelingsstadium. Onderscheid wordt gemaakt in 5 (sub)stadia (I, IIA, IIB, IIIA, IIIB), waarbij de overgang wordt gemarkeerd van het preoperationele stadium (I en II) naar het concreet-operationele stadium III. Bijvoorbeeld voor het toekennen van het stadium IIIB moeten 9 van de 10 lijnstukken redelijk horizontaal getekend zijn.

   

Er zijn normen van kinderen tussen 6 en 16 jaar in 4 leeftijdsklassen, en er zijn normen van eerstejaars psychologiestudenten, apart voor mannen en vrouwen. Deze normen zijn alle gebaseerd op de p&p versie.

References. Piaget,J. & Inhelder,B. (1967), The child’s conception of space. New York: Norton.