Perceptuele bias verwijst naar het fenomeen dat onder bepaalde (experimentele) omstandigheden een impliciete emotionele betrokkenheid met betrekking tot een bepaald thema aan het licht kan worden gebracht. Een drietal taken (paradigma’s) zijn hierin ondergebracht.