Drie tests of taken staan hier vermeld die zijn ontwikkeld in samenwerking met medewerkers van vakgroep Sociale Psychologie van Universiteit Utrecht.