Een test voor bepaling van geneigdheid tot coöperatie of competitie. Men speelt met een denkbeeldige andere persoon (in feite de computer) en kiest in 10 “ronden” steeds voor samenwerken (keuze A) of tegenwerken (keuze B; voor eigen gewin). De ander (computer) reageert volgens bepaalde strategieën. Winsten en verliezen worden bepaald door een (in te stellen) payoff matrix. Er zijn maximaal 4 verschillende games (taken of condities) in te stellen, te kiezen uit vijf verschillende strategieën:

A: Tit for Tat: de ander werkt de 1e ronde samen (A), daarna de vorige keuze van de speler

B: Suspicious Tit for Tat: 1e ronde tegenwerken (B), daarna de vorige keuze van de speler

C: Hardball: steeds tegenwerken (B), behalve op ronde 5 en 10

D: Change of Heart: eerste 5 ronden tegenwerken (B), daarna samenwerken (A)

E: Win-Stay, Lose-Change (Pavlov): de ander begint met samenwerken (A), daarna wordt alleen samengewerkt als speler en computer beide dezelfde keuze doen.

De volgorde van de ingestelde condities kan worden gerandomiseerd. Omdat de instructie redelijk complex is, kan er ingesteld worden dat voorafgaande aan de games een zestal multiple choice vragen gesteld worden over de payoff matrix. Pas als een (instelbaar) percentage correct gehaald is, kan begonnen worden met de games. Keuzes kunnen worden gemaakt met de muis of met de vinger op het aanraakscherm. 

De individuele prestaties op de verschillende condities kunnen worden vergeleken met normen van psychologiestudenten, voor mannen en vrouwen apart.