Test gebaseerd op de Lijn Oriëntatie Test van Benton et al. (1978). Standaard worden 36 paren lijnen aangeboden, met als taak aan te geven of de lijnen evenwijdig lopen of niet. Een oefenserie met 10 paren lijnen kan vooraf gaan, met een instelbaar criterium (% correct) om door te gaan naar de feitelijke test. Ja/Nee reacties kunnen worden gegeven met de cursortoetsen, de muis, of het aanraakscherm. Een trial met extreme RT of verkeerde toetsaanslag kan worden herhaald temidden van nog komende trials (bij onderdeel Params in te stellen).

De rapportage geeft o.a. percentages hits en fouten positief, alsmede de gemiddelde RT voor correcte Ja en Nee reacties. Hierop hebben ook de normen betrekking. Beschikbaar zijn normen van studenten, gezonde ouderen (gemiddeld 66 jaar) en vaatpatienten (gemiddeld 67 jaar). Een interpretatief rapport is op te roepen.

References.
Benton, A.L.,Varney, A.R. & Hamsher, K.D. (1978). Visuospatial judgment: A clinical test. Archives of Neurology, 35, 364-367.