Testcode: LIJN. Deze taak, bedoeld om mate van neglect bij neurologische (vooral rechterhemisfeer) patiënten) in kaart te brengen, bestaat uit 3 subtaken: Horizontale lijnen, Verticale lijnen, en Doorstrepen. Lijnen kunnen één voor één aangeboden worden, maar ook met een aantal tegelijk (afb. links). Bedoeling is om te proberen de lijn precies in het midden aan te klikken, waarna er een markering op de lijn verschijnt. Het is mogelijk om als feedback het exacte midden van een lijn te tonen. Gekwantificeerd wordt de afwijking van het exacte midden als proportie van de schermbreedte (Horizontaal) of schermhoogte (Verticaal).

In de rapportage worden de afwijkingen grafisch afgebeeld als functie van lijn-midden t.o.v. scherm-midden (zie afb. rechts). In de doorstreeptaak (afb. midden) wordt een groot aantal streepjes getoond (links en rechts symmetrisch). Elk streepje moet worden aangeklikt, waarna deze verdwijnt. Geregistreerd wordt het aantal aangeklikte streepjes links en rechts van het midden. Een verhalend, individueel rapport kan worden opgeroepen.