Testcode: SDT. Deze waarnemingstaak meet aan de hand van een groot aantal trials met vrij korte aanbiedingen van alfanumerieke stimuli (letters, cijfers of andere symbolen) de perceptuele gevoeligheid en response bias van de waarnemer. Taak is steeds het zo snel mogelijk vaststellen of er temidden van een aantal stimuli een afwijkend symbool aanwezig is of niet (2-keuze taak). Gereageerd kan worden met de cursortoetsen, de muis of via een aanraakscherm. De taak is in stellen als standaard taak of als experiment. Ingesteld als standaard taak betreft het een z.g. “RUIS experiment” met 2 trialblokken. Hierbij is het aantal stimuli in het display over de 2 blokken verschillend (bijvoorbeeld 12 stimuli in het ene blok en 20 in het andere).

Ingesteld als experiment (toe te passen in een practicumsituatie met meerdere participanten) wordt òf een RUIS experiment aangeboden (met manipulatie van het aantal stimuli in het display), òf een WAARSCHIJNLIJKHEIDS-experiment, waarin over de 2 trialblokken de waarschijnlijkheid wordt gemanipuleerd van het voorkomen van een afwijkend symbool (het percentage trials met een afwijkend symbool verschilt dan tussen de 2 blokken, bijvoorbeeld 30 vs 70%). Op grond van de ID-code van participanten (laatste cijfer even of oneven) wordt bepaald welk type experiment wordt gestart.

Op basis van het percentage hits en false alarms worden de individuele resultaten verwerkt met de signaal detectie methode, leidend tot twee belangrijke uitkomstmaten: d` (d-prime) en ß (beta). De d` is een maat voor de gevoeligheid en scherpte van de waarneming (hoe hoger hoe gevoeliger), de ß is een maat voor response bias (hoe lager hoe meer men geneigd is in geval van twijfel te beslissen dat er een afwijkend symbool (“signaal”) aanwezig is.
Normgegevens zijn gebaseerd op de twee typen experimenten, uitgevoerd bij studenten. N.a.v. het RUIS experiment is gebleken dat er bij een kleiner aantal elementen in het display de d` in het algemeen groter wordt, terwijl ß nagenoeg gelijk blijft. N.a.v. het WAARSCHIJNLIJKHEIDS-experiment is gevonden dat manipulatie van het percentage trials met een afwijkend symbool hoofdzakelijk een effect heeft op ß (ß wordt groter bij een lager percentage). Bij de rapportage is een toelichting op de signaaldetectie methode op te roepen.

SDT  SDT-Graphics