BALANS: Balans Taak

0.00

Ontwikkelingstaak voor het proportioneel redeneren

Deze taak komt voort uit werk van Piaget en Siegler (1981), en pretendeert het ontwikkelingsniveau en inzicht in proportioneel redeneren te meten. De participant moet voorspellen naar welke kant de balans naar beneden zakt, of dat hij in evenwicht blijft. Standaard is aanbieding van 25 items, bestaande uit 5 items van 5 balanstypen: Weight problems, Distance problems, Conflict Weight, Conflict Distance, Conflict Balance.  De test bevat verschillende itemversies voor kinderen, en een moeilijker versie voor volwassenen.

In het individuele rapport worden o.a. de percentages correct per balanstype vermeld, en bij normvergelijking ook z-scores. Per balanstype afzonderlijk zijn er normen van kinderen van 4-16 jaar in 4 leeftijdsgroepen (jongens en meisjes apart; N varieert tussen 225 en 538; paper & pencil afname), alsmede normen van mannelijke (N=218) en vrouwelijke (N=756) psychologiestudenten (pc-versie). Een theoretische toelichting is op te vragen.

Literatuur:

Siegler, R. S. (1981). Developmental sequences within and between concepts. Monographs of the Society for Research in Child Development. 46(2, Serial No. 189).