CPT: Continuous Performance Test

0.00

Test voor volgehouden aandacht en concentratie.

Dit is het klassieke paradigma voor het meten van volgehouden aandacht en concentratie met alfanumerieke stimuli. Een groot aantal stimuli komt één voor één op het scherm. Een reactie (spatiebalk, muisklik, touch screen of extern knoppenkastje) wordt slechts gevraagd als een bepaalde combinatie van 2 stimuli (target) wordt aangeboden: bijvoorbeeld de letter X voorafgegaan door de letter A. Deze combinatie komt heel infrequent voor (standaard in 10% van de aanbiedingen, maar het percentage is eventueel te verlagen of verhogen).

De aanbiedingen kunnen worden verdeeld over een aantal blokken waarbinnen de targets in gelijke mate voorkomen, waardoor time-on-task effecten te bestuderen zijn. Eventueel kan als target voor een reekslengte van 3 gekozen worden (bijvoorbeeld slechts reageren op een X als dit vooraf gaat door A en daarna Z). Zowel de targets als de complete stimulus-set kan ingesteld worden op letters, cijfers, andere leestekens, of alle symbolen door elkaar. Ook de WingDings symbolen kunnen als stimuli dienen. Stimuli kunnen sequentieel aangeboden worden (een voor een), maar ook als “lichtkrant”, waarbij de volgende stimulus rechts op het scherm aansluit (figuur boven). Ook de maximale “breedte” van de lichtkrant is instelbaar.

In de rapportage worden per blok het percentage correct en de gemiddelde RT en spreiding vermeld, alsmede het percentage false negatives (FN) en aantal false positives (FP). Ook wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen FP’s. Bijvoorbeeld bij instelling van de target op “X na A” kunnen fouten ontstaan als: “enkel A”, “A geen X”, “enkel X” en random fouten. Aan de hand van de frequentie van de verschillende typen fouten kunnen op grond van theoretische aannamen aanwijzingen worden verkregen voor verhoogde impulsiviteit (relatief veel “A geen X” en “enkel A” fouten), of juist aandachtstekort (relatief veel “enkel X” fouten, random fouten en veel FN’s).

Normen zijn beschikbaar van twee groepen personen met licht cognitieve stoornissen (kinderen tot 19 jaar, en volwassenen), alsmede van patiënten met een ernsyig psychische aandoening. Er zijn 5 normvariabelen: percentage correct, mediane RT, standaard deviatie van RT, percentage FN en aantal FP. Op grond van deze 5 variabelen wordt een interpretatief rapport gegenereerd. Een Engelstalige versie van de test is beschikbaar.

Literatuur:

Rosvold, H.E., Mirsky, A.F., Sarason, I., Bransome, E.D. & Beck, L.H. (1956). A continuous performance test of brain damage. Journal of Consulting Psychology, 20, 343-350.

Andere suggesties…