DMI: Defense Mechanisms Inventory

0.00

Vragenlijst naar defensiemechanismen.

[:nl]Auteurs van deze vragenlijst naar defensiemechanismen zijn Gleser & Ihilevich (1969). De lijst is vertaald en bewerkt door Passchier & Verhage (1986). Aan de hand van korte probleem-verhaaltjes (vignettes) en mogelijke reactiewijzen daarop wordt getracht vijf verschillende defensiemechanismen kwantitatief te meten. Dat zijn: Turning Against Object (TAO), PROjection (PRO), PRiNcipalization (PRN), Turning Against Self (TAS) en REVersal (REV). Zie voor een beschrijving van elk mechanisme onderstaande literatuuropgaven. Naar aanleiding van scores op elk defensiemechanisme wordt een repressiescore (REP) berekend: REP = (REV + PRN – TAO –PRO).

In Minds is de test met 3 parameters instelbaar: Responswijze (Likert of Ipsatief), Lengte van de lijst (Lange versie (10 vignettes), Korte versie met standaard samenstelling van 5 vignettes, of Vrij), en Vrije samenstelling (indien gekozen wordt voor vrije samenstelling, kan men vervolgens de lijst met verhaaltjes naar willekeur samenstellen). Hierboven is de eerste vraag / reactiewijze afgebeeld van het tweede situationele vignet (Likert versie). Oorspronkelijk waren er 10 vignetten, die 5 conflictgebieden representeren (met 2 beschrijvingen per gebied): Autoriteit, Onafhankelijkheid, Mannelijkheid/Vrouwelijkheid, Competitie en “Situationeel”. Door ons is in onderzoek een verkorte versie gebruikt met 5 verhaaltjes. Een tweede afwijking van de oorspronkelijke opzet is dat wij een Likert-versie hebben gebruikt in tegenstelling tot de oorspronkelijke “ipsatieve” vorm. In de ipsatieve vorm worden de 5 mogelijke reactiewijzen (= de 5 defensiemechanismen) tegelijk aangeboden als antwoordalternatieven op een vraag, en moet men daar twee van kiezen (de MEEST waarschijnlijke reactie en de MINST waarschijnlijke reactie). In de Likert-vorm wordt elk mogelijke reactiewijze afzonderlijk aangeboden en dient men op een 5-punt schaal de waarschijnlijkheid van de reactiewijze aan te geven. Globaal zijn er 4 vragen: hoe reageer je in Werkelijkheid, wat zou je impulsief (in Fantasie) doen, welke Gedachte komt er bij je op, en wat zijn je Gevoelens daarbij en waarom.

Normen (voornamelijk gebaseerd op onderzoek bij psychologiestudenten) hebben betrekking op de verkorte versie in Likert vorm. De normen van studenten zijn voor mannen (N=272) en vrouwen (N=1082) apart. Voor psychometrische eigenschappen, zie de literatuuropgaven.

Literatuur.

  • Brand, A.N. (1994). Defensiemechanismen. Psychologie en Computers, 11, 139-145.
  • Gleser, G.C & Ihilevich, D. (1969). An objective instrument for measuring defense mechanisms. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33, 51-60.
  • Passchier, J. & Verhage, F. (1986). The Defense Mechanism Inventory: Preliminary findings on reliability and validity of the Dutch translation. Gedrag en Gezondheid14, 119–124.
[:en]Auteurs van deze vragenlijst naar defensiemechanismen zijn Gleser & Ihilevich (1969). De lijst is vertaald en bewerkt door Passchier & Verhage (1986). Aan de hand van korte probleem-verhaaltjes (vignettes) en mogelijke reactiewijzen daarop wordt getracht vijf verschillende defensiemechanismen kwantitatief te meten. Dat zijn: Turning Against Object (TAO), PROjection (PRO), PRiNcipalization (PRN), Turning Against Self (TAS) en REVersal (REV). Zie voor een beschrijving van elk mechanisme onderstaande litreratuuropgaven. Naar aanleiding van scores op elk defensiemechanisme wordt een repressiescore (REP) berekend (REP = REV + PRN – TAO –PRO).

In Minds is de test met 3 parameters instelbaar: Responswijze (Likert of Ipsatief), Lengte van de lijst (Lange versie (10 vignettes), Korte versie met standaard samenstelling van 5 vignettes, of Vrij), en Vrije samenstelling (indien gekozen wordt voor vrije samenstelling, kan men vervolgens de lijst met verhaaltjes naar willekeur samenstellen). Hierboven is de eerste vraag / reactiewijze afgebeeld van het tweede situationele vignet (Likert versie). Oorspronkelijk waren er 10 vignetten, die 5 conflictgebieden representeren (met 2 beschrijvingen per gebied): Autoriteit, Onafhankelijkheid, Mannelijkheid/Vrouwelijkheid, Competitie en “Situationeel”. Door ons is in onderzoek een verkorte versie gebruikt met 5 verhaaltjes. Een tweede afwijking van de oorspronkelijke opzet is dat wij een Likert-versie hebben gebruikt in tegenstelling tot de oorspronkelijke “ipsatieve” vorm. In de ipsatieve vorm worden de 5 mogelijke reactiewijzen (= de 5 defensiemechanismen) tegelijk aangeboden als antwoordalternatieven op een vraag, en moet men daar twee van kiezen (de MEEST waarschijnlijke reactie en de MINST waarschijnlijke reactie). In de Likert-vorm wordt elk mogelijke reactiewijze afzonderlijk aangeboden en dient men op een 5-punt schaal de waarschijnlijkheid van de reactiewijze aan te geven. Globaal zijn er 4 vragen: hoe reageer je in Werkelijkheid, wat zou je impulsief (in Fantasie) doen, welke Gedachte komt er bij je op, en wat zijn je Gevoelens daarbij en waarom.

Normen (voornamelijk gebaseerd op onderzoek bij psychologiestudenten) hebben betrekking op de verkorte versie in Likert vorm. De normen van studenten zijn voor mannen (N=272) en vrouwen (N=1082) apart. Voor psychometrische eigenschappen, zie de literatuuropgaven.

Literatuur.

  • Brand, A.N. (1994). Defensiemechanismen. Psychologie en Computers, 11, 139-145.
  • Gleser, G.C & Ihilevich, D. (1969). An objective instrument for measuring defense mechanisms. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33, 51-60.
  • Passchier, J. & Verhage, F. (1986). The Defense Mechanism Inventory: Preliminary findings on reliability and validity of the Dutch translation. Gedrag en Gezondheid14, 119–124.
[:]