LDT: Lexicale Decisie Taak

0.00

Test voor woordherkenning en semantische priming.

Dit is een test voor de snelheid en accuratesse bij het herkennen van (Nederlandse) woorden, en (semantische) priming effecten daarbij. De test is afgeleid van het werk van Meyer & Schvaneveldt (1971). Standaard gebruik tot nu toe betreft een test bestaande uit 98 aanbiedingen van paren letterreeksen. De bedoeling is steeds om aan te geven of de twee letterreeksen van een aangeboden paar allebei bestaande Nederlandse woorden zijn of niet.

De paren letterreeksen zijn onderverdeeld in 5 typen:

  • 25 paren verwante woorden (bv dokter-arts)
  • 25 paren niet-verwante woorden (arts-appel)
  • 16 paren van het type woord – non-woord (dokter-droel)
  • 16 paren non-woord – woord (kerg-appel)
  • 16 paren non-woorden (droel-kerg)

De letterreeksen van een paar worden tegelijk en boven elkaar gedurende korte tijd aangeboden. Aan de test kan een oefenblok voorafgaan met een vereist percentage aanbiedingen (bijv. 80%) dat correct moet zijn, voordat overgegaan wordt op de feitelijke test. De reactiewijze kan worden ingesteld op cursortoetsen, buttons op het scherm, of de externe button box.

Individuele resultaten worden in de rapportage per categorie uitgewerkt voor de gemiddelde reactietijd (RT) en het percentage correcte reacties. Onderzoek heeft laten zien dat woordeffect (woorden vs non-woorden) en priming effect (verwante woordparen vs niet-verwante paren) zowel op individueel als op groepsniveau waarneembaar zijn, en tot uiting komen in % correct en gemiddelde RT. Normtabellen (% correct van elk type paar letterreeksen) zijn gebaseerd op afname bij mannelijke (N=474) en vrouwelijke (N=1598) psychologiestudenten.

Literatuur: 

Meyer, D. E., & Schvaneveldt, R. W. (1971). Facilitation in recognizing pairs of words: Evidence of a dependence of retrieval operations. Journal of Experimental Psychology, 90, 227-234.