LZL: Leidse Zelfwaarderings Lijst

0.00

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor bepaling van zelfwaardering.

Auteur van deze vragenlijst is H. de Cocq van Delwijnen (Rijks Universiteit Leiden: afdeling Persoonlijkheidspsychologie).  Het is een lijst met 86 vragen over gevoelens over zichzelf.

Antwoorden op de vragen worden gegeven middels een 5-punt schaal. De schaal is een continuüm tussen twee uitersten, bijvoorbeeld “tevreden” en “ontevreden”, of “goed” en “slecht”. De vragen zijn toegespitst op het vroegere zelfbeeld, het huidige zelfbeeld, en het toekomstige zelfbeeld (verwachtingen). Naast scores op deze 3 schalen, wordt er nog een vierde score berekend, namelijk die voor sociale wenselijkheid.

De normtabellen zijn gebaseerd op stanines. Er zijn normtabellen van mannelijke (N=167) en van vrouwelijke studenten (N=522). Daarnaast van kleine groepen hard-drugs gebruikers (mannen en vrouwen apart).