MJST: Moral Judgement Sorting Test

0.00

Test voor bepaling van moreel ontwikkelingsniveau.

Deze ontwikkelingstest voor het bepalen van iemands morele ontwikkelingsniveau bestaat uit de presentatie van 3 verhaaltjes die elk een moreel dilemma inhouden: Heinz – Zakgeld – Heinz (nogmaals maar met andere probleemvraag). Naar aanleiding van elk dilemma wordt een probleemvraag gesteld, elk met 9 uitspraken, mogelijke argumenten voor of tegen als antwoorden op de vraag. Taak voor de participant is de uitspraken te sorteren op basis van verstandigheid (minst verstandig – meest verstandig). De uitspraken kunnen worden gescoord op een 9-puntschaal met de muis, of met de vinger bij gebruik van een touch screen.

De eigen rangordening wordt in de rapportage gecorreleerd met de “ideale” rangordening volgens de hiërarchische classificatie van morele stadia op grond van de theorie van Kohlberg, en gemiddeld over de drie dilemma’s, wat als maat voor moreel redeneren kan worden beschouwd.

De scores (correlaties) kunnen worden vergeleken met die van een grote normgroep psychologiestudenten. Een interpretatie van de individuele uitkomsten kan worden gegenereerd.

Literatuur:

Boom,J., Brugman,D. & Van der Heijden,P.G.M. (2001). Hierarchical Structure of Moral Stages Assessed by a Sorting Task. Child Development, 72, 535-548.