MLOC: Multiple Locus of Control

0.00

Vragenlijst voor locus of control.

Deze lijst is ontwikkeld door H. Levenson (1981), en vertaald door J. Brosschot (1994). De vragenlijst bestaat uit 24 uitspraken, waarop middels een 6-puntsschaal gereageerd kan worden. Een antwoord weerspiegelt de mate van overeenstemming met de uitspraak.

De scores worden verdeeld in 1 interne en 2 externe dimensies van locus of control: Internal Locus of Control, Powerful Others, en Chance.

Er zijn normen gebaseerd op een groep van 210 psychologiestudenten.

Literatuur:

  • Levenson, H. (1981). Differentiating among internality, powerful others, and chance. In H. Lefcourt (Ed.), Research with the Locus of Control Construct (Vol. 1), New York: Academic Press, 15-63.
  • Brosschot, J.F., Gebhardt, W.A., & Godaert, G.L. (1994). Internal, Powerful Others and Chance Locus of Control: Relationships With Personality, Coping, Stress and Health. Personality and Individual Differences, 16(6), 839-852.