PGNG -Parametric Go No-Go Test

Een test voor aandacht en executieve functies

Categorie:

De  Parametric Go/No-Go Test (Langenecker et al., 2007) pretendeert het functioneren van cognitieve domeinen vast te stellen waarin aandacht en executieve functies een rol spelen. De test (die slechts 11 tot 14 minuten duurt) omvat 3 niveaus (subtaken) met toenemende moeilijkheidsgraad. In alle 3 subtaken wordt een serie letters in een vrij snel tempo op het scherm aangeboden (500 ms per letter, en 0 ms interstimulus interval). De bedoeling is steeds zo snel mogelijk te reageren op enkele specifieke letters. Taak A meet de prestatie en responstijden op een target set van 3 letters (volgehouden aandacht en ‘set maintenance’). In taak B bestaat de target set uit 2 letters van de set van taak A, waarbij steeds wanneer de participant gereageerd heeft op de ene letter, hij alleen op de andere letter mag reageren, en daarna weer alleen op de eerdere letter, enz. Deze taak stelt dus eisen aan het werkgeheugen en het inhibitievermogen. In taak C gaat het weer om de set van 3 letters. Steeds wanneer gereageerd is op een van de letters, moet deze geïnhibeerd worden en vormen de andere 2 letters de nieuwe geheugenset. De target set verandert dus steeds van inhoud. Deze subtaak is substantieel moeilijker waarbij eisen gesteld worden aan volgehouden aandacht, respons inhibitie en ‘set shifting’.

Uitkomstmaten in de 3 subtaken zijn target responstijd, responstijd variabiliteit, % correct target trials, % correct inhibitie trials (ontbreekt in subtaak A), en een maat voor efficiëntie (trade-off tussen snelheid en accuratesse).

Voorlopige Nederlandse normen (N=82) zijn in Minds beschikbaar. Daarnaast kunnen Amerikaanse leeftijdsnormen geselecteerd worden, van mensen tussen 18 en 60 jaar, verdeeld in 7 groepen waarin leeftijd en opleidingsniveau zijn onderscheiden.

Literatuur:

  • Van Horn,J. E., Van der Schoot, A. , Wilpert, J., Engelbregt, H. & Brand, N. The convergent and discriminant validity of the Dutch version of the Parametric Go/No-Go Test. Submitted.
  • Langenecker, S.A., Zubieta, J.K., Young, E.A., Akil, H. & Nielson, A.K. (2007). A task to manipulate attentional load, set-shifting and inhibitory control: Convergent validity and test-retest reliability of the Parametric Go/No-Go test. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 29, 842-853.