SPANNE: Geheugenspanne Test

0.00

Geheugenspanne test voor Cijfers, Letters en/of Woorden, vooruit en achteruit, akoestisch of visueel.

Deze taak heeft subtaken voor reeksen Cijfers, Letters, en Woorden, zowel voorwaarts als achterwaarts. De aanbieding kan ingesteld worden op akoestisch, visueel, of in beide modi tegelijk. De taken Cijfers Vooruit en Achteruit zijn het meest gebruikt. Cijferreeksen kunnen bestaan uit cijfers 1-9; letterreeksen uit letters A-Z. Er is een verzameling van 9 eenlettergrepige woorden die gebruikt worden in de subtaak Woorden. De cijferreeksen komen overeen met die uit de WAIS.

Een opklimmende reeks cijfers, letters, of woorden wordt aangeboden die in de Voorwaartse conditie in dezelfde volgorde, en in de Achterwaartse conditie achterstevoren dienen te worden gereproduceerd. Reeksen met een bepaalde reekslengte worden 2 of 3 keer aangeboden. Als twee reeksen van dezelfde lengte correct zijn gereproduceerd wordt de reeks met 1 element verhoogd; bij 1 fout wordt de derde reeks als “herkansing” aangeboden. Bij 1 reeks correct uit 3 pogingen wordt de subtaak afgebroken. Antwoorden worden gegeven via het toetsenbord, of, bij gebruik van een tablet-pc, ingetoetst op een virtueel toetsenbord (zie figuur hierboven). Bij subtaken Letters en Woorden kan dit toetsenbord naar wens worden ingesteld als QWERTY- of als AZERY-toetsenbord.

Een Engelstalige versie van de test is beschikbaar in Minds. Er zijn o.a. normen van ruim 700 psychologiestudenten (pc-versie) en van kinderen (face to face-versie) van 4 tot 16 jaar (in 5 leeftijdsgroepen; N varieert tussen 118 en 917). Een verhalend rapport kan worden gegenereerd.