STROOP: Stroop taak (congruent/incongruent)

0.00

Stroop taak met kleurnamen door elkaar gepresenteerd in congruente en incongruente kleuren.

Variant op de standaard Stroop Color Word Task (SCWT). In deze taak worden kleurnamen in congruente en incongruente kleuren aangeboden.  De taak kan worden ingesteld op twee, drie of vier van de kleuren (c.q. woorden) rood, groen, blauw en geel, en eventueel kan ook een controle stimulus (nonsense letterreeks, bijvoorbeeld “XXXXX”) meedoen. Aantal trials en trialblokken zijn instelbaar.

Aanbevolen instelling van de reactiewijze is het gebruik van de externe button box met 4 knoppen. Maar ook kunnen reacties worden gegeven met de cursortoetsen links en rechts (2-kleuren versie) of de toetsen V, B, N en M (3- en 4-kleuren versie), of via buttons op het scherm met de muis, of via een aanraakscherm.

Door de verdeling in blokken kunnen mogelijke time-on-task effecten bekeken worden. Gemiddelde reactietijden per blok worden gepresenteerd, alsmede de interferentieratio (RT verschil tussen incongruente en congruente trials, gedeeld door de RT van congruente trials). Normvariabelen betreffen de interferentieratio en het percentage fouten. Z-scores worden berekend na logaritmische transformatie. Normgroepen zijn gebaseerd op gegevens van mannelijke en vrouwelijke studenten op de 2- en 4-kleuren versie (totale N = ruim 2500). Een interpretatief rapport kan worden gegenereerd.

Andere suggesties…