SWBH: Vragenlijst Stressweerbaarheid

0.00

Vragenlijst naar stressweerbaarheid.

Met deze vragenlijst wordt met 64 items de mate van stressweerbaarheid van iemand op enig moment bepaald. Uitgegaan wordt van een model met twee dimensies van stressweerbaarheid, te weten een energetische dimensie met inspanning (effort) en relaxatie (ontspanning) als extremen, en een stemmingsdimensie met somberheid vs euphorie (Plat et al., 1993; Henry & Meehan, 1981).

Uitkomstwaarden op deze twee dimensies worden als z-scores grafisch afgebeeld, en ook worden samengestelde scores uitgezet op een z.g. windroosmodel, waarvan de kwadranten (windrichtingen) de toestand van de persoon op een gegeven moment kan weergeven.

De vier mogelijke toestanden (van zuidwest met de klok mee naar zuidoost) zijn:

  • gezonde toestand, gekenmerkt door euphorie en relaxatie, en het ontbreken van stressvolle omstandigheden;
  • een “alarmfase”, met verhoogde inspanning waarmee de “stressor” met succes aangepakt wordt, en waar geen sprake is van negatieve emoties;
  • een weerstandsfase, waar de stressor(s) met herhaalde maar uitputtende inspanning met weinig succes te lijf gegaan wordt, wat ten koste gaat van de stemming;
  • een uitputtingsfase, waar de persoon de strijd met de stress aan het verliezen is, en somberheid en passiviteit de boventoon gaan voeren. Hulp is mogelijk nodig.

Overgang in de tijd van het ene naar het andere kwadrant is mogelijk, met uitzondering van de overgang tussen zuidwest naar zuidoost of omgekeerd.

Er zijn 2 normtabellen, van 63 mannelijke en 294 vrouwelijke psychologiestudenten.

Literatuur:

  • Henry,J.P. & Meehan,P. (1981). Psychosocial stimuli, physiological specificity, and cardiovascular disease. In H.Weiner, M.A.Hofer & A.J.Stunkard (Eds.), Brain, behavior and bodily disease (pp 305-333). New York: Raven Press.
  • Plat,D., Brand,N., Godaert,G. & Sorbi,M. (1993). Pilot expert system for classification of stress resilience. In F.J.Maarse, A.E.Akkerman, A.N.Brand, L.J.M.Mulder & M.J. van der Stelt (Eds): Computers in Psychology, Vol. 4. Lisse, Swets & Zeitlinger.