VSAT: Verdeelde en Selectieve Aandacht Test

0.00

Test voor verdeelde aandacht en multitasking

Deze taak is geïnspireerd door de PASAT (Paced Auditory Selected Attention Test. Het is een dubbeltaak, waarin een sterk beroep wordt gedaan op het vermogen tot “multitasking”: het verdelen van de aandacht over twee zintuigsystemen: het visuele en het auditieve systeem. Tegelijk wordt ook het motorische systeem uitgedaagd voor het geven van een 3-keuze reactie. Visueel wordt een eenvoudige rekensom gepresenteerd die op zijn juistheid moet worden beoordeeld, en tegelijkertijd moet een groepje piepjes beoordeeld worden op het aantal piepjes. De trials volgen elkaar op in een vast interval. Een reactie kan worden gegeven via buttons op het (aanraak)scherm, of knoppen op een externe button box. Eventueel kunnen de cursortoetsen worden gebruikt. Het percentage correct is de belangrijkste uitkomstmaat.

Men moet steeds kiezen uit 3 mogelijkheden:

  • de rekensom is correct èn de groep piepjes bevat het gevraagde aantal
  • òf de rekensom is correct òf de groep piepjes bevat het gevraagde aantal
  • aan geen van beide criteria is voldaan

Er zijn bij voorkeur 5 blokken met 36 trials, waarbij met elk blok het tempo van aanbiedingen steeds iets hoger wordt (steeds korter interval).

Normen betreffen het percentage correct, de algemene snelheid, de variabiliteit van snelheid, en het percentage verval (verschil in % correct tussen eerste en laatste blok). Er is een kleine normgroep van gezonde mannelijke vrijwilligers (N=26). Deze test kan goed worden gebruikt voor bijvoorbeeld training van stressweerbaarheid.