ZPT: Zenhausern Preferentie Test

0.00

Vragenlijst naar hemisfericiteit.

Deze vragenlijst van Zenhausern (1978) meet  de veronderstelde mate van linker of rechter hemisfericiteit. Hemisfericiteit wordt omschreven als de voorkeur of neiging tot strategieën of gedrag dat toegeschreven wordt aan activiteit van voornamelijk linker of rechter hersenhelft. De linker cerebrale hemisfeer heeft vooral te maken met verbale en analytische activiteit, de rechter hersenhelft ondersteunt meer visueel-ruimtelijke en holistische functies.

De test bestaat uit 20 vragen die elk op een 10-puntschaal beantwoord dienen te worden. Tien vragen hebben betrekking op typisch rechter hemisfeer cognities, en 10 op typisch linker hemisfeer cognities. Betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandstalige versie zijn onderzocht door Muris & Merckelbach (1997).

In Minds zijn 2 normtabellen: gebaseerd op gegevens van 49 mannelijke en van 55 vrouwelijke studenten.

Literatuur:

  • Muris,P. & Merckelbach,H. (1997). Het meten van hemisfericiteit: de Zenhausern Preferentie Test (ZPT). Gedrag & Gezondheid, 25, 33-37.
  • Zenhausern,R. (1978). Imagery, cerebral dominance and style of thinking: a unified field model. Bulletin of the Psychonomica Society, 12, 381-384.