Leidse Ouder-Kind Relatie Test
Auteur: P.P.Moormann. Deze test meet met 42 vragen de kwaliteit van de relatie tussen participant en vader/moeder, in 2 x 2 schalen: emotionele warmte vader, idem moeder, discipline vader, idem moeder. De normen zijn gebaseerd op decielen. Er is een normtabel m.b.t. een gewone steekproefpopulatie uit de bevolking (p&p versie), en een normtabel m.b.t. ruim 800 studenten (pc-versie). De scores worden door het programma voorts geïnterpreteerd in het theoretisch kader van Carl Rogers. Er zijn 4 mogelijke uitkomsten voor de relatie tussen vader en moeder enerzijds en kind anderzijds:

  1. Unconditional Positive Regard (Emotionele Warmte hoog, Discipline laag)
  2. Affectionless Control (Emotionele Warmte laag, Discipline hoog)
  3. Confusing (Emotionele Warmte hoog, Discipline hoog)
  4. Indifferent (Emotionele Warmte laag, Discipline laag)

Edinburgh Handedness Inventory
Ontwikkeld door Oldfield (1971). Brengt aan de hand van 10 voorgestelde handelingen de mate van rechts- of linkshandigheid in kaart, op een schaal van 100 (extreem rechtshandig) tot –100 (extreem linkshandig). Wordt aangevuld met enkele vragen naar familiale linkshandigheid.

Slaap Vragenlijst (Scopa). Korte vragenlijst voor het evalueren van de nachtelijke slaap en slaperigheid overdag. Afkomstig van J. Marinus et al., 2003, Sleep, 26, 1049-1054. De lijst bestaat uit 5 items die vragen naar nachtelijke slaap, 6 vragen over slaperigheid overdag, 1 vraag over gebruik van slaapmiddelen, en 1 vraag naar een totaal oordeel van nachtelijke slaap. Er zijn normen van gezonde vrijwilligers en van Parkinson patiënten.