Crowne-Marlowe Lijst voor sociale wenselijkheid
Deze lijst meet met 12 vragen de mate van tendens tot sociale wenselijkheid van een participant. De vragen worden dichotoom beantwoord met Ja of Nee. Twee normtabellen zijn opgenomen: 1. Algemene bevolkingsgroep (gebaseerd op onderzoek uit Groningen, paper & pencil versie); 2. Studenten (practica studenten Utrecht, pc-versie).

Structured Interview for Malingered Symptomatology (SIMS)

Een eenvoudig zelfrapportage-instrument waarmee kan worden gescreend op simulatie of aggravatie van psychiatrisch getinte symptomen. Auteurs: G.P.Smith, G.K.Burger (1997), Nederlandse bewerking: H.Merckelbach, N.Koeyvoets, M.Cima, H.Nijman ((2001). De (75) items hebben betrekking op 5 domeinen: cognitieve disfuncties, depressie, neurologische stoornissen, psychose en geheugenstoornissen. In een simulatiestudie uitgevoerd door studenten die klachten in deze domeinen moesten simuleren zijn de psychometrische kenmerken onderzocht. Hierop zijn ook de normen gebaseerd.